برای تهیه وارد پنل شوید

وادانا
سامانه برگزاری کلاس های آنلاین

سپاسگذاریم که سایت ما را برای برگزاری دفاع آنلاین خود انتخاب نموده اید
یکی از بسته های جلسه که به همین منظور تهیه و در دسترس قرار گرفته است مخصوص برگزاری جلسات دفاع به صورت آنلاین می باشد
در این بسته که یک روزه می باشد شما میتوانید اتاق جلسه دفاع را آماده کنید و به تعداد ۲۰ نفر میهمان نیز برای ورود ثبت نام نمائید. هر چند لینک میهمان را نیز میتوانید در این بسته باز نگه دارید تا آشنایان شما علاوه بر اساتید در جلسه حضو داشته باشند.